Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV

Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Aquest protocol està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació que es disposi de la malaltia.

 

Què és un coronavirus?

Els coronavirus són una àmplia família de virus que normalment només afecten els animals. Alguns tenen la capacitat de transmetre’s dels animals a les persones. Produeixen quadres clínics que van des d’un refredat comú fins a malalties més greus, com passa amb el coronavirus que va causar la síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV) i el coronavirus causant de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV).

 

Què és el 2019-nCoV?

És un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i que es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina.

 

Els animals transmeten el nou coronavirus 2019-nCoV a l’ésser humà?

La font d’infecció s’està investigant. Existeix la possibilitat que la font inicial pugui ser algun animal, ja que els primers casos es van detectar en persones que treballaven en un mercat on hi havia presència d’animals. Alguns coronavirus són virus zoonòtics, cosa que significa que es poden transmetre dels animals als éssers humans.

 

Quins són els símptomes del 2019-nCoV?

Els símptomes més comuns inclouen febre, dificultat per respirar, tos o malestar general. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions. Els casos més greus generalment succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat, com ara una malaltia cardíaca, pulmonar o problemes d’immunitat.

 

Com es pot contreure la infecció?

La manera d’adquirir la infecció no es coneix de forma precisa. Per analogia a altres infeccions causades per virus similars, sembla que la transmissió seria a través del contacte amb animals infectats o per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions infectarien una altra persona si entressin en contacte amb el nas, ulls o boca d’aquesta persona.

 

La infecció és molt contagiosa?

Les dades disponibles fins aquest moment indiquen que hi podria haver transmissió entre persones, però aquesta via de transmissió seria poc eficient. Perquè es produeixi la infecció, és necessitaria un contacte directe de les secrecions respiratòries d’un animal infectat o d’una persona infectada amb les mucoses d’una altra persona (nas, boca, ulls). Sembla poc probable la transmissió per l’aire a distàncies més grans de dos metres.

 

Existeix un tractament per al 2019-nCoV?

Actualment, no hi ha un tractament específic per al nou coronavirus. Sí que hi ha, però, molts tractaments per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic.

 

Què puc fer per protegir-me?

De moment, no hi ha hagut cap cas del nou coronavirus a Catalunya, però hi ha la probabilitat d’importació de casos a partir de viatgers procedents de la província de Hubei a la Xina.

Les mesures genèriques de protecció individual per prevenir la infecció per coronavirus 2019 n-CoV són les mateixes que per evitar la grip o qualsevol altra infecció respiratòria aguda similar:

Una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó (mínim de 20 segons) o solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.

Eviteu el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.

Eviteu compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense netejar-los degudament.

Mantingueu una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.

Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans seguidament.

Renteu i desinfecteu freqüentment els objectes i les superfícies.

 

Si viatjo a la Xina, m’exposo a córrer algun risc?

Atès que l’OMS ha declarat el brot del nou coronavirus com a emergència de salut pública d’importància internacional (ESPII), es aconsellable evitar viatges innecessaris a les zones afectades de la Xina.

Les autoritats xineses han adoptat mesures que restringeixen la mobilitat i la circulació de les persones a la província de Hubei a la Xina.

Per reduir el risc d’infecció en les zones on, de moment, hi ha casos del nou coronavirus, us recomanem que:

– Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, a més de no compartir-hi les pertinences personals.

– Les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda mantinguin la distància de dos metres, aproximadament, respecte de la resta de persones, i que es tapin la boca i el nas quan tussin o esternudin amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze.

– Us renteu freqüentment les mans, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

– Eviteu el contacte proper amb animals vius o morts domèstics o salvatges i les seves secrecions o excrements en mercats o granges.

– Eviteu consumir productes d’origen animal (carn o aliments poc cuinats o crus).

– Eviteu compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors,…) i altres objectes sense netejar-los degudament.

– Les persones més grans i aquelles amb problemes de salut subjacents poden estar en risc de contreure una malaltia més greu, per la qual cosa hauran d’avaluar el viatge amb un professional sanitari en un centre de vacunació internacional.

 

Què he de fer si he tornat de la Xina?.

Si el vostre estat general és bo, podeu fer vida normal en família o amb els amics.

Tot i així, vigileu el vostre estat de salut durant els 14 dies posteriors al viatge i si presenteu símptomes respiratoris com febre, dificultat per respirar, tos o malestar general, quedeu-vos a casa i comuniqueu per telèfon als serveis sanitaris l’antecedent de l’estada a la Xina o truqueu al 061. És important que els informeu sobre el viatge que acabeu de fer i sobre els símptomes que teniu, perquè així podran valorar si us heu de quedar a casa amb aïllament domiciliari o no, i us donaran les indicacions que heu de seguir.

 

Si presenteu símptomes respiratoris al tornar del viatge, quedeu-vos a casa i comuniqueu per telèfon als serveis sanitaris o al telèfon del 061 l’antecedent de l’estada a la Xina. Ells valoraran com actuar i us donaran les indicacions que heu de seguir.